SIKÅS SÅGVÄGEN 100 - 833 49 HAMMERDAL
(+46) 010 - 178 16 00
info@abroad.se

TEKNISK KONSULTATION

ABROAD CONSULTING

RÅDGIVNING EFTER ERFARENHET.

Vi specialiserar oss på senior rådgivning inom teknik och digitalisering. I nästan tre decennier har våra kunder litat på vår expertis, säkra i vetskapen om att våra råd alltid har haft deras bästa intressen i åtanke, vägledande dem mot effektiva, långsiktiga och trygga investeringar. Om er organisation står inför förändringar i er tekniska infrastruktur, garanterar vi att vår djupgående kunskap och insikter kommer att vägleda er mot en modern, effektiv och säker lösning.

Kontaktperson: Tomas Amilon

KONTAKTA TOMAS