SIKÅS SÅGVÄGEN 100 - 833 49 HAMMERDAL
(+46) 010 - 178 16 00
info@abroad.se

TEKNISK KONSULTATION

ABROAD CONSULTING

RÅDGIVNING EFTER ERFARENHET.

Vi erbjuder senior rådgivning inom teknik och digitalisering. Våra kunder har i snart 30 år kunnat förlita sig på att våra råd vägleder organisationen till en effektiv, långsiktig och säker investering. Om er organisation planerar att göra förändringar i er IT-infrastruktur så kan vi med säkerhet och precision bidra med kunskap som leder till en effektiv, säker och modern lösning.

Kontaktperson: Tomas Amilon

KONTAKTA TOMAS